Παρεμβάσεις σε σχολεία

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας σε συνεργασία με τη με τη Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης 11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ διοργανώνουν παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για θέματα έμφυλων ταυτοτήτων  για το σχολικό έτος 2017-2018. Οι παρεμβάσεις έχουν τη μορφή ημερίδων και σεμιναρίων για τις/τους εκπαιδευτικούς και τη μορφή δίωρων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για τις/τους μαθήτριες/τές. Οι παρεμβάσεις … Continue reading Παρεμβάσεις σε σχολεία