Το 11528 – ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ τελεί υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ypepth
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Αθήνα, 14-06-2016
Αρ. Πρωτ. 97606/Δ2

ΘΕΜΑ: «Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θέτει υπό την αιγίδα του για τα σχολικά έτη 2015 – 2016 και 2016 – 2017 τη Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης « 11528 – ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ » που υλοποιείται στο πλαίσιο του «Προγράμματος καταπολέμησης των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου: πρόληψη και παρέμβαση».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Εσωτ. Διανομή
Γραφείο Υφυπουργού (ΦΕΣ 759/25-05-2016)
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Π.Ε.
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε.
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης

αιγίδα Υπουργείου παιδείας

minedu2